O nas

 

Green Vertical Turbine  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

realizuje projekt pt.

 

„Opracowanie i weryfikacja w skali demonstracyjnej innowacyjnej elektrowni wiatrowej o pionowej osi obrotu GVT-G6”

 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Realizacja projektu ma na celu opracowanie oraz przeprowadzenie testów produktu finalnego projektu - innowacyjnej elektrowni wiatrowej GVT-G6 o pionowej osi obrotu z obrotowymi nawiewnicami o konfigurowalnej mocy, wykonanej w dwóch wariantach materiałowych: stalowym i aluminiowym, oraz przygotowanie do jej komercjalizacji przez pozyskanie niezbędnych certyfikatów.

Szeroki zakres mocy elektrowni (od 20 kW - przy zalecanej min. dwusegmentowej konstrukcji do 0,5 MW) i dwa typy materiałowe konstrukcji zapewniają szerokie możliwości jej zastosowania: od klasycznych farm wiatrowych w konfiguracji wolnostojących wież lub kolumn energetycznych na lądzie i morzu po podwójne segmenty umiejscowione na terenach prywatnych, przemysłowych czy statkach morskich.

W ramach projektu przy udziale wykwalifikowanego zespołu eksperckiego przeprowadzone zostaną prace rozwojowe. Ich celem będzie opracowanie dwóch wariantów konstrukcyjnych siłowni GVT-G6 oraz opracowanie i integracja kluczowych komponentów elektroenergetycznych elektrowni oraz wybudowanie stanowisk testowych w warunkach operacyjnych odzwierciedlających kluczowe obszary zastosowań, na których przeprowadzone zostaną testy i badania certyfikacyjne.

Wartość kosztów kwalifikowanych: 10 575 664.50 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 6 345 398.70 zł

 
 
Spółka Green Vertical Turbine została założona w 2015 roku w celu rozwoju i komercjalizacji technologii innowacyjnych siłowni wiatrowych. Przedmiotem działalności Green Vertical Turbine jest w szczególności prowadzenie działalności związanej z rozwojem technologii innowacyjnych siłowni wiatrowych o pionowej osi obrotu, zarówno przeznaczonych do celów prosumenckich, jak i dla energetyki przemysłowej. Prace nad rozwojem i udoskonalaniem technologii sięgają 2010 roku. W wyniku tych prac powstały pionowe siłownie wiatrowe 5 generacji GVT-G5. Dodatkowo spółka zajmuje się również komplementarnym projektowaniem i budową farm wiatrowych.
 
Green Vertical Turbine Sp. z o.o. jest obecnie jedynym polskim podmiotem prowadzącym prace nad technologią siłowni wiatrowych o pionowej osi obrotu o zakresie mocy 20 kW- 300kW. Spółka dysponuje specjalistami z zakresu konstrukcji siłowni wiatrowych oraz zespołem składającym się z inżynierów, projektantów, techników oraz wykwalifikowanych pracowników technicznych z dziedziny elektroniki i mechaniki.