Charakterystyka

Green Vertical Turbine (GVT) to innowacyjna turbina wiatrową o pionowej osi obrotu, posiadająca szereg funkcjonalności, wyróżniających ją wśród pozostałych dostępnych na rynku rozwiązań (turbin wiatrowych o pionowej i poziomej osi obrotu).

Modularna siłownia wiatrowa GVT o pionowej osi obrotu, składa się z łączonych ze sobą trzymetrowych segmentów i jest konfigurowalna w zakresie mocy od 20 kW do 300 kW. Siłownie GVT charakteryzują się wysoką wydajnością pozyskiwania energii z wiatru - do 56%, co zapewnia korzystną relację ceny do efektów pracy, zmniejszając koszty energii elektrycznej. Jednocześnie, ze względu na modularność konstrukcji, siłownie GVT zapewniają elastyczne dostosowanie mocy do potrzeb użytkowników – segmenty GVT można konfigurować w jedno lub wielosegmentowe kolumny oraz trójkolumnowe wieże, otrzymując siłownie odpowiednie zarówno do zastosowań prosumenckich, jak i dla energetyki przemysłowej. Dodatkowo dzięki zastosowaniu unikatowej konstrukcji, siłownie GVT mogą być lokowane blisko siebie bez występowania zjawiska wzajemnego pozbawiania się energii wiatru przez turbiny. Ma to szczególnie duże znaczenie dla budowy farm wiatrowych, gdyż pozwala zwiększyć gęstość rozmieszczenia siłowni, a w rezultacie obniżyć koszt gruntu oraz niezbędnej infrastruktury towarzyszącej.

Siłownie GVT charakteryzują się również odporność na niekorzystne warunki wietrzności. Szeroki zakres produkcyjnej prędkości wiatru (od 1,5 do 55 m/s), niezależność od kierunku wiatru i odporność na zakłócenia przepływu powietrza zapewnia możliwość instalacji siłowni na obszarach, gdzie wykorzystywanie tradycyjnych turbin wiatrowych jest niemożliwe lub utrudnione ze względu na zbyt słabe lub zbyt silne porywy wiatru. Ponadto, zastosowanie w siłowni GVT inteligentnego systemu zarządzania energią zintegrowanego z magazynem energii, pozwala na gromadzenie jej nadwyżek i automatyczne wykorzystywanie do podtrzymywania i stabilizowania pracy turbin w niekorzystnych warunkach wietrzności.

Siłownie GVT, dzięki swej konstrukcji, są w neutralne dla środowiska naturalnegobezemisyjne (nie generują nadmiernych drgań i hałasu) oraz bezpieczne dla ptaków czy nietoperzy. W efekcie gwarantuje to możliwość lokalizacji siłowni GVT wszędzie tam, gdzie nie mogą być zastosowane zwykłe poziome i pionowe turbiny wiatrowe, czyli zarówno na terenach zabudowanych, obszarach przemysłowych, jak i na obszarach wrażliwych środowiskowo. Jednocześnie, dzięki tym zaletom, instalacja siłowni GVT prowadzona jest według uproszczonej procedury uzyskiwania pozwoleń środowiskowych, co powoduje znaczne skrócenie czasu procesu inwestycyjnego oraz zmniejszenie związanych z nim kosztów.

Znaczącym atutem jest niespotykana w innych rozwiązaniach łatwość transportu oraz instalacji siłowni GVT – dzięki trzymetrowej wysokości i średnicy pojedynczego segmentu turbiny, transport nie wymaga pilotażu. W odróżnieniu od konkurencyjnych siłowni wiatrowych, turbiny GVT nie posiadają wielkich elementów konstrukcyjnych takich jak maszty i łopaty/śmigła.

Siłownie wiatrowe są dostępne w dwóch wersjach konstrukcyjnych – stalowej i aluminiowej, dzięki czemu istnieje możliwość instalacji turbiny w sąsiedztwie istniejących obiektów budowlanych (dachach budynków, słupach, istniejących konstrukcjach masztów), a także offshore i na statkach morskich, co w przypadku turbin jednosegmentowych jest bardzo ograniczone, i wręcz nieopłacalne ze względu na niski poziom generowanej mocy.

Korzyści:

- zmniejszenie kosztów energii elektrycznej,

- redukcja ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery,

- możliwość produkcji energii elektrycznej w miejscach, do których nie dociera prąd sieciowy,

- wkład w zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju.