Farmy wiatrowe

Przedmiotem działalności Green Vertical Turbine jest w szczególności prowadzenie działalności związanej z rozwojem technologii innowacyjnych siłowni wiatrowych o pionowej osi obrotu, zarówno przeznaczonych do celów prosumenckich, jak i dla energetyki przemysłowej. Dodatkowo spółka zajmuje się również komplementarnym projektowaniem i budową farm wiatrowych. Projekt badawczo- rozwojowy z zastosowaniem pionowych siłowni wiatrowych jestł z powodzeniem zrealizowany od 2010 roku. Obecnie Spółka jest w trakcie realizacji kolejnych projektów i testów na terenie Polski. 

Wykorzystanie wiatru jako źródła energii jest w Polsce jeszcze mało powszechne, ale dynamiczny rozwój technologii wiatrowych z dnia na dzień przyczynia się do poprawy tego stanu rzeczy. Green Vertical Turbine Sp. z o.o. prowadzi inwestycje w projekty elektrowni wiatrowych zarówno w trakcie realizacji, jak i od podstaw.
Nadrzędnym celem Spółki jest wdrażanie na polskim rynku najnowocześniejszych i najbardziej ekologicznych rozwiązań technologicznych w zakresie produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz ciągła praca nad udoskonalaniem istniejących rozwiązań.

Projekty realizowane przez Spółkę mają na celu produkcję taniej energii na potrzeby lokalnych społeczności, oraz poprawę bilansu energetycznego kraju.

Jesteśmy świadomi, że sektor zielonej energii w Polsce jest gwarancją stabilnego i długotrwałego dochodu. Wiemy, jak generować z niego korzyści, zarówno te ekonomiczne, jak i niewymierne, przekładające się w długim okresie na poprawę kondycji zdrowotnej społeczeństwa i ograniczenie wydatków na ochronę środowiska, a co za tym idzie na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska. Chcemy, by współpraca z wiarygodnymi partnerami przekładała się na innowacyjne pomysły, tworzenie nowych technologii, sukcesy zawodowe, miejsca pracy, ochronę zdrowia oraz korzyści finansowe.

Pragniemy, aby nasza praca wpływała na zmianę istniejącej rzeczywistości i aby świat, dzięki zastosowaniu energii odnawialnej w postaci farm wiatrowych, stał się bardziej przyjazny dla środowiska i był lepszym miejscem do życia.

Zrealizowane inwestycje oraz prowadzene badań nad pionierską technologią pionowych siłowni wiatrowych pozwoliły nam na osiągnięcie wysokiej pozycji rynkowej, dzięki czemu cieszymy się wsparciem solidnych inwestorów oraz zapleczem w postaci animatorów nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Realizując innowacyjne projekty, jednocześnie przyczyniamy się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Jesteśmy dumni, że nasze działania pozwolą na wdrożenie nowej technologii produkcji energii z wiatru, co pozwala nam realizować zaawansowane technologicznie i rentowne inwestycje w farmy wiatrowe.