Projektowanie

Green Vertical Turbine Sp. z o.o. oferuje profesjonalne przygotowanie projektów elektrowni wiatrowych. Zakres usług świadczonych w ramach projektowania obejmuje:

 • pozyskiwanie gruntów pod elektrownie wiatrowe oraz weryfikację i analizę terenu pod kątem przydatności pod inwestycję,
 • rozmieszczenie turbin na danym terenie,
 • sporządzenie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia,
 • ustalenie czy wymagane jest wykonanie raportu i oceny oddziaływania inwestycji na środowisko oraz wykonanie raportu,
 • wykonanie badań geotechnicznych podłoża,
 • wykonanie pomiarów wiatru i analizy produktywności,
 • sporządzenie pełnej dokumentacji administracyjno-budowlano-elektroenergetycznej,
 • uzyskanie pozwolenia na budowę,
 • prace budowlane i montażowe,
 • przygotowanie umów na odbiór energii,
 • uruchomienie i eksploatację elektrowni,
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Budowa farmy wiatrowej przebiega według ściśle określonych procedur dzięki współpracującym z nami specjalistom, którzy oferują swoje wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji - od momentu powstania projektu do uruchomienia gotowej farmy.

Jesteśmy tez zainteresowani konsultacjami w zakresie lokalizacji i posadowienia instalacji, najnowszego typu Pionowych Siłowni Wiatrowych GVT-G5.