Zastosowania

Pionowe siłownie wiatrowe projektowane i badane przez  Green Vertical Turbine Sp. z o.o. posiadają wiele zastosowań:
 
Produkcja energii elektrycznej
- Instalacja wirników na statkach do zasilania systemów telekomunikacyjnych i  nawigacyjnych,
- Produkcja energii do sieci,
- Zastosowanie małej energetyki wiatrowej (MEW) na wieżach wiertniczych do wspomagania zasilania,
- Zastosowanie MEW na słupach oświetleniowych, tablicach informacyjnych.

Przykłady

Screen: 

Magazynowanie energii
- Gromadzenie energii w postaci sprężonego powietrza i  potencjału przemieszczania wody,
- Magazynowanie energii w postaci wodoru z wykorzystaniem go do spalania w kotłach fluidalnych lub ogniw paliwowych,
- Sprężanie powietrza.

Przykłady

Screen: 

Zamiana energii wiatru na energię mechaniczną (wykonania pracy)
- Napowietrzanie szybów kopalnianych,
- Oczyszczanie ścieków poprzez napowietrzanie,
- Odsysanie powietrza z hal, magazynów, silosów, suszarni,
- Wymiana powietrza w halach.

Przykłady

Screen: 

Produkcja energii cieplnej
- Ogrzewanie domów, szklarni,
- Podgrzewanie innych czynników np. parafiny z wykorzystaniem ciepła przemiany fazowej czynnika roboczego,
- Podgrzewanie wody,
- Rozprowadzanie powietrza po osiedlach mieszkalnych.

Przykłady

Screen: 

Inne
- Nawadnianie terenów,
- Odsalanie wody,
- Napowietrzanie akwenów wodnych.